« Tornar

La Secretaria d'Universitats crea la Comissió de Governança del sistema universitari català

La Secretaria d'Universitats crea la Comissió de Governança del sistema universitari català

El Consell Interuniversitari de Catalunya acorda constituir una comissió sobre el sistema de governança de les universitats. Una Ponència, dirigida per experts i personalitats de prestigi, elaborarà les propostes de debat.

Dijous, 10 de març de 2011

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) acorda consituir una Comissió de Governança de les Universitats per tal d’avançar en la creació d’un model estable de govern dels centres universitaris de Catalunya que en permeti millorar els mecanismes de funcionament.

Per aconseguir-ho, la Secretaria d’Universitats i Recerca es planteja justament la via del consens i el diàleg, amb la representació i participació de tots els agents de la política acadèmica i científica del país, tot seguint precedents consolidats en altres països europeus.

La Comissió de la Governança de les Universitats ha estat aprovada per unanimitat, a proposta de la Secretaria d’Universitats i Recerca. En aquesta Junta del CIC, la primera de l’any 2011, ha assistit per primera vegada el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, qui ha presentat la proposta de la Comissió de la Governança.

La Comissió de la Governança està oberta a propostes de la societat civil i estarà integrada per representants de totes les universitats catalanes, representants dels partits polítics amb representació parlamentària, el món empresarial i sindical, l’àmbit dels estudiants universitaris i el mateix Govern de la Generalitat. En aquest sentit, en breu es farà la presentació pública de la Comissió.

La Comissió de la Governança de les Universitats comptarà amb una Ponència Marc de Governança pel model universitari amb l’objectiu de fer propostes precises que facilitin debat i diàleg entre els diferents estaments. Aquesta Ponència estarà dirigida i integrada per experts i personalitats de prestigi en el món universitari i de la societat civil.

La Secretaria d’Universitats i Recerca té com a principal objectiu la d’avançar en el model de consens que ha de servir per modificar els mecanismes de gestió i direcció de les universitats, així com la d’avançar en qüestions tan cabdals com el seu finançament i el seu equilibri pressupostari.

El CIC és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques catalanes i de les privades reconegudes pel Parlament de Catalunya.

Font: Oficina de Premsa - Secretaria d'Universitats i Recerca

Entitats relacionades amb FCRi