« Tornar

La Secretaria d'Universitats i Recerca presenta la proposta de línies estratègiques per reforçar l'eficiència, la qualitat i la internacionalització de les universitats catalanes

La Secretaria d'Universitats i Recerca presenta la proposta de línies estratègiques per reforçar l'eficiència, la qualitat i la internacionalització de les universitats catalanes

Es revisa l'oferta acadèmica de graus i màsters per eliminar els de poca demanda i/o qualitat tot impulsant l'oferta d'excel·lència internacional.

Dimecres, 22 de juny de 2011

El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha presentat aquest matí les ‘Bases d’un nou model universitari català’. Aquestes línies estratègiques s’estructuren al voltant de sis eixos, cadascun dels quals inclou diverses propostes per reforçar l’eficiència, la qualitat i la internacionalització de les universitats catalanes.

El context socioeconòmic i l’ajustament impulsat pel Govern obligarà aquest any a aplicar una política de contenció pressupostària pel que fa al finançament de les universitats catalanes. En aquest sentit, el pressupost que el Govern destinarà el 2011 serà de 787,3 milions d’euros. El gruix d’aquests diners, 695,7 milions, correspondrà a transferències ordinàries (incloent-hi el Programa de Formació i Recerca i el Fons territorial).


En aquest context, les ‘Bases d’un nou model universitari català’ proposa diferents actuacions en sis àmbits:

• Reestructuració de l’oferta universitària
• Model català de personal acadèmic
• Impulsar serveis comuns (consorciats)
• Nova política de preus i beques
• Un nou model català de governança per a la universitat
• Les universitats catalanes han de ser motors de desenvolupament del país

• Reestructuració de l’oferta universitària
Es revisarà en profunditat l’oferta actual de graus i màsters, eliminant aquells amb poca demanda i/o qualitat. El curs 2010/2011 les universitats catalanes van impartir 469 estudis de grau, dels quals 131 tenien matriculats menys de 60 alumnes. Pel que fa als màsters, el curs passat es van impartir 500, dels quals 160 tenien menys de 20 alumnes matriculats. La Secretaria d’Universitats i Recerca redueix el nombre de màsters un 10% el curs vinent i un 20% addicional el curs 2012/2013. En paral·lel, s’incrementarà l’oferta d’estudis interuniversitaris.

Es promouran els programes d’intensificació de la qualitat docent i es crearà una oferta limitada de programes excel·lents de màster de sistema per competir internacionalment, com són en l’àmbit de Biomedicina, Arquitectura, Química o Matemàtiques, entre d’altres. D’aquesta manera s’afavorirà la internacionalització de les universitats catalanes.
 
• Model català de personal acadèmic
La contractació del professorat permanent s’establirà amb criteris d’excel•lència internacional en el marc del programa Serra Húnter. Es vol que el programa Serra Húnter sigui l’ICREA de les Universitats, atraient talent excel·lent, oferint bones condicions salarials, d’entorn acadèmic, de personal investigador i docent, d’instal·lacions, i amb oportunitat de desenvolupar projectes innovadors.

Les línies estratègiques també recullen la promoció de figures de suport a la docència i la recerca en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’Àrea Europea de Recerca. Tanmateix, s’aposta per establir programes de mobilitat i professorat compartit entre les universitats.
 
• Impuls de serveis comuns (consorciats)
S’ avança cap a un model de prestació de serveis comuns entre les universitats que permeti estalviar costos. Actualment, serveix com a exemple la creació del Consorci de Biblioteques Universitàries, que ha permès multiplicar el catàleg de serveis amb un estalvi superior als 23 milions d’euros anuals.

En aquesta línia, es proposa establir sistemes d’informació comuns, desenvolupar serveis consorciats (central de compres, subministrament energètic, servei de neteja o de seguretat, entre d’altres) així com crear un programa de mobilitat i de PAS compartit entre universitats.
D’altra banda, s’aposta per internacionalitzar més les universitats catalanes amb programes de suport a la mobilitat dels estudiants, el PDI i el PAS, creant un servei d’acollida internacional i promovent l’oferta acadèmica a l’exterior.
 
• Nova política de preus i beques
Actualment, els alumnes universitaris paguen de mitjana l’11,4% del cost total dels seus estudis. Gairebé 9 de cada 10 euros que costa una carrera universitària els aporta l’administració. Per corregir aquest desequilibri, la Secretaria d’Universitats i Recerca proposa un increment de l’IPC més 4 punts percentuals (en total, doncs, del 7,6%) pels estudis de grau. Aquesta augment es tradueix en un increment per curs d’entre 65 i 100 euros (uns 8 mensuals) segons l’experimentalitat de l’estudi. En el cas dels màsters, l’increment de taxes proposat és el de l’IPC. Enguany, es permetrà el pagament fraccionat mensualment de la matrícula.

Nou sistema de beques: es creen les beques Equitat i les beques al Rendiment Acadèmic. El 25% de la recaptació que s’obtingui dels 4 punts percentuals per sobre de l’IPC que s’incrementaran les taxes, la Secretaria d’Universitats i Recerca crearà el primer sistema de beques propi de Catalunya. Aquestes beques es destinaran als estudiants amb rendes més baixes (beques Equitat) i també a aquells amb millor rendiment acadèmic (beques al Rendiment Acadèmic).

D’altra banda, es mantindrà el coeficient multiplicador del preu per a les assignatures matriculades per segona vegada (1,5) i s’incrementarà el coeficient per a les assignatures matriculades per tercera o més vegades, que passa de l’1,8 al 3. Aquesta mesura no té afany recaptatori sinó que pretén servir l’objectiu de motivar els estudiants universitaris.

Finalment la Secretaria d’Universitats i Recerca vol assolir també el sostre competencial previst a l’Estatut de Catalunya, amb el corresponent finançament, en matèria de recerca i de beques universitàries.
 
• Un nou model català de governança
La Secretaria d’Universitats i Recerca convocarà per a finals de juliol la sessió constitutiva de la Comissió de Governança amb l’objectiu de generar un debat nacional amb representants del sistema universitari, el món acadèmic, els partits polítics i la societat civil sobre el sistema de governança de les universitats per adoptar posicionaments estratègics i impulsar els canvis legislatius pertinents per aconseguir un model flexible.
 
• Les universitats, motor del desenvolupament del país
Les ‘Bases d’un nou model universitari català’ aposten per activar polítiques destinades a enfortir l’ocupabilitat de graus i màsters, integrant el desenvolupament de competències d’emprenedoria en els programes de formació, promovent doctorats d’empresa i potenciant la creació d’empreses de base tecnològica, entre d’altres.
 
Podeu trobar el document ‘Bases d’un nou model universitari català’ i el vídeo de la roda de premsa al web de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

 

Font: Oficina de Premsa - Secretaria d'Universitats i Recerca

Entitats relacionades amb FCRi