« Tornar

El 94,54% dels estudiants supera les proves d’accés a la universitat (PAU)

El 94,54% dels estudiants supera les proves d’accés a la universitat (PAU)


El percentatge d’aprovats és lleugerament superior al de l’any passat (94,41%). Els 23.623 estudiants que han aprovat les PAU han obtingut una nota mitjana de 6,305 que millora la del 2010, un 6,252.  El percentatge d’aprovats dels alumnes de Cicles Formatius que s’han examinat per primer cop en la fase específica ha estat d’un 65,02%.

 

Divendres, 1 de juliol de 2011

Un total de 23.623 estudiants, el 94,54% dels 24.988 que es van presentar els dies 15, 16 i 17 de juny a les proves d’accés a la universitat (PAU), podran accedir el curs que ve a la universitat. El percentatge d’aprovats és lleugerament superior al de l’any passat, un 94,41%. La nota mitjana global de les PAU supera per quart any consecutiu el sis, fins arribar al 6,305.

La nota mitjana dels expedients acadèmics del batxillerat ha estat de 7,13 (l’any passat va ser de 7,061). Amb aquests resultats, la nota mitjana d'accés a la universitat ha estat de 6,805 (el 2010 va ser de 6,7). Aquesta nota es calcula en base al 60% corresponent a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU.

D’acord amb el model actual de proves d’accés a la universitat, un total de 4.581 estudiants s’han examinat només de la fase específica, entre els quals hi havia per primer cop 3.515 estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior. El percentatge d’alumnes de CFGS amb alguna matèria superada ha estat d’un 65,02%.

Resultats globals
Resultats globals                TOTAL
Matriculats                         25.125
Presentats                         24.988
Aprovats                            23.623
% Aprovats/Presentats        94,54%
Mitjana Expedient (Aprovats) 7,14
Mitjana PAU (Aprovats)        6,305
Mitjana Accés (Aprovats)      6,805

Resultats per demarcacions i per matèries

Per demarcacions, els resultats han estat els següents:

Demarcació      Barcelona    Girona       Lleida      Tarragona    Catalunya
Aprovats PAU     17.878      2.160      1.477         2.108      23.623
Mitj.Expedient       7,12       7,17        7,34           7,12         7,14
Mitj.PAU              6,318     6,282      6,297         6,222        6,305
Mitj.Accés            6,800     6,814      6,922         6,763        6,805

Pel que fa a les qualificacions, les notes mitjanes de les matèries comunes, incloses en la fase general, han estat:

                                         Mitjana   Alumnes
Llengua catalana i Literatura      6,20    24.895
Llengua castellana i Literatura    6,34    24.972
Anglès                                     5,90    24.290
Francès                                    8,13        568
Alemany                                  8,23          70
Italià                                       5,76          29
Història                                    6,52      9.701
Història de la filosofia                5,92    15.259

Evolució

La nota mitjana d’accés és la més alta dels últims anys, i se situa en el 6,805.

                                 PRESENTATS  APROVATS Mitjana Exped. Mitjana PAU Mitjana d'Accés
2005/06                             24.145    21.722         6,98                   6,02          6,62
2006/07                             24.111    21.227         7,01                   5,92          6,59
2007/08                             24.145    21.963         7,00                   6,06          6,64
2008/09                             25.874    24.260         6,99                   6,16          6,68
2009/10                             25.064    23.754         7,08                 6,265         6,754
2010/11                             24.988    23.623         7,13                 6,305         6,805


Consulta dels resultats

Des d’ahir, els estudiants poden consultar la nota final de les PAU a través del portal http://www.gencat.cat/universitatsirecerca. A partir del 4 de juliol podran recollir els resultats detallats per matèries als seus centres de batxillerat, on també se'ls facilitarà la documentació necessària per matricular-se a la universitat, un cop tinguin assignada una plaça.

Distincions

Enguany hi ha 184 estudiants que han obtingut una nota igual o superior a 9. Aquests joves rebran les distincions que atorga la Secretaria d’Universitats i Recerca als estudiants amb millor nota en l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 21 de juliol, a les 18.30 h, a l’Auditori de Barcelona.

 

 

Font: Oficina de Premsa - Secretaria d'Universitats i Recerca 

Entitats relacionades amb FCRi