« Tornar

La Secretaria d'Universitats i Recerca i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) destinen 80.000 euros als doctorands que facin la tesi en català

La Secretaria d'Universitats i Recerca i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) destinen 80.000 euros als doctorands que facin la tesi en català

Els ajuts seran de 500 euros per treball i s'espera beneficiar uns 160 estudiants.

Dimecres, 6 de juliol de 2011

La Secretaria d’Universitats i Recerca, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), destinarà 80.000 euros als doctorands que facin la tesi en català. Aquests ajuts, d’un màxim de 500 euros per estudiant, s’adrecen als doctorands de qualsevol universitat catalana o de fora de l’Estat espanyol que hagin defensat la tesi durant el 2010 i l’hagin escrita en català. Els ajuts es poden demanar fins el proper 15 de juliol.

L’objectiu d’aquests ajuts per a tesis doctorals en català és contribuir a les despeses i taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral en català i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora. El curs 2008-2009, l’últim amb dades disponibles, el 20% de les tesis doctorals defensades a les universitats catalanes van ser redactades en català (313 sobre 1.565). A la convocatòria d’enguany s’espera atorgar ajuts a unes 160 tesis en català.

En aquest sentit, s’entén com a tesi doctoral en català les íntegrament redactades en aquesta llengua o parcialment en combinació amb una altra llengua oficial de la Unió Europea. Addicionalment, cal que les tesis doctorals objecte de sol·licitud s’hagin incorporat al Dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TdX), gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), abans del 31 de desembre de 2011.

Tota la informació sobre la presentació de sol·licituds, el registre i la tramitació dels ajuts TDCAT-DGR 2011 es pot trobar a la pàgina web www.gencat.cat/agaur.

 

Font: Oficina de Premsa - Secretaria d'Universitats i Recerca

Entitats relacionades amb FCRi