« Tornar

Creix un 73% la captació de fons europeus per recerca a Catalunya amb la participació d’un global de 1.047 projectes

Creix un 73% la captació de fons europeus per recerca a Catalunya amb la participació d’un global de 1.047 projectes

Entre 2007 i 2010 els grups de recerca i les empreses catalanes han obtingut 384 milions d’euros del 7è Programa Marc de la Unió Europea, principal instrument de finançament de la recerca de la UE. De les més de 300 entitats catalanes que han obtingut ajuts, un 30% són universitats, el 28% centres de recerca CERCA de la Generalitat de Catalunya i un 16% empreses

 

Barcelona, 21 de setembre de 2011

La competitivitat dels grups de recerca catalans a l’hora de captar finançament europeu per projectes d’investigació continua el seu procés ascendent malgrat l’actual entorn econòmic. De 2007 a 2010, els centres de recerca públics i privats i les empreses catalanes han obtingut 384 milions d’euros del 7è Programa Marc (7PM), principal instrument de finançament de la recerca de la UE. S’ha participat a 1.047 projectes de recerca subvencionats pel 7PM en els seus primers 4 anys de vigència, amb un creixement acumulat de la presència catalana del 73% respecte el 6PM. Aquestes dades s’han presentat avui a Barcelona a la 2a Jornada Connect-EU, organitzada de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), adscrita a la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, i ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació.

Segons ha exposat Pere Pardo, director executiu de l’AGAUR, davant els prop de 700 investigadors, empresaris, gestors i experts de la UE participants a la jornada, han estat 309 les entitats catalanes que han obtingut ajuts durant aquests 4 anys. D’aquestes, un 30% són universitats, el 28% centres de recerca CERCA de la Generalitat de Catalunya i un 16% empreses. En concret, gairebé 4 de cada 10 projectes de recerca del 7PM amb participació catalana han estat liderats per un grup de recerca català.

El conseller delegat d’ACC1Ó, Josep Moragas, ha explicat que el pes de Catalunya dins l’Estat espanyol al capítol de captació de recursos del 7PM per projectes de recerca arriba al 29% (en alguns dels seus subprogrames, com ara el de reconeixement a l’excel•lència “Idees” i el de mobilitat d’investigadors “Persones”, arriba al 35%). Aquesta dada representa el 2% del total de finançament de la Unió Europea.

La presència de Catalunya en la captació de fons competitius europeus s’ha anat incrementant durant tot el 7PM, fins arribar, el 2010, a una xifra de més de 125 milions d’euros captats pels grups de recerca catalans (el 2009 van ser 96 milions). En total, s’han registrat 1.268 participacions de Catalunya en projectes dR+I sota el paraigua del 7PM, amb una taxa d’èxit del 23%. Entre les 20 entitats catalanes que han aconseguit més projectes figuren 4 universitats públiques, que han concentrat el 25% dels fons aconseguits. Les empreses han tingut 279 participacions (el 80% per part de pimes). Respecte els quatre subprogrames que integren el 7PM (“Cooperació”, “Persones”, “Idees” i “Capacitats”), un 57% dels fons europeus aconseguits per Catalunya provenen del programa “Cooperació”. Les àrees temàtiques a les quals s’ha concentrat un major volum de subvenció són les tecnologies de la informació i la comunicació (35%), salut (20%), nanotecnologies, materials i producció (12%) i medi ambient (8%).

Destaquen també els bons resultats obtinguts en el període 2007-2010 a les convocatòries de les beques per a joves investigadors Starting Grants i per a investigadors seniors Advanced Grants, del Consell Europeu de Recerca (ERC en les seves sigles angleses), incloses al subprograma Idees del 7PM. Tenint en compte els 8 ajuts Starting Grants per investigadors catalans fets públics fa pocs dies i corresponents a 2011, Catalunya té un total de 67 investigadors Starting Grants i Advanced Grants, 30 d’ells (45%) amb contractes ICREA
El 7è Programa Marc es va iniciar el 2007 i conclourà el 2013. Actualment és el principal instrument de finançament de projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la UE. El seu objectiu és millorar la competitivitat en l'àmbit comunitari mitjançant el finançament d'activitats d'R+I en règim de col·laboració transnacional, entre empreses i institucions de recerca procedents tant de països de la UE i d'estats associats com de tercers països. Disposa d'un pressupost de 50.521 milions d'euros.

S'estructura en quatre programes específics, anomenats “Cooperació”, “Idees”, “Persones” i “Capacitats”. Contempla una molt àmplia varietat de disciplines científiques i està obert a la participació d’universitats, centres de recerca i tecnològics i empreses. La nova convocatòria del 7PM per projectes de recerca, presentada el proppassat juliol, té un pressupost rècord de 7.000 milions d’euros.

Font: Oficina de Premsa - Secretaria d'Universitats i Recerca / Premsa i Relacions amb Mitjans - ACC1Ó 

Entitats relacionades amb FCRi