« Tornar

Conveni amb l’Institute of Electrical and Electronics Engineers per impulsar accions de divulgació científica per a infants de 8 a 15 anys

Conveni amb l’Institute of Electrical and Electronics Engineers per impulsar accions de divulgació científica per a infants de 8 a 15 anys

La FICSR i la IEEE Spanish Section impulsaran conjuntament noves activitats de divulgació científica.

Barcelona, 16 de juliol de 2012

La Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca i la secció espanyola  de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE Spanish Section), han signat un conveni mitjançant el qual impulsaran noves activitats de divulgació científica centrades en la Setmana de la Ciència i el Dia de la Ciència a les Escoles. L’IEEE és la major associació mundial d’enginyers i professionals dels camps de l’electrònica, la computació, l’electricitat, així com altres àrees relacionades amb l’enginyeria, la ciència i la tecnologia. IEEE és una associació sense ànim de lucre dedicada a promoure l’avenç de la innovació i l’excel·lència tecnològica en benefici de la humanitat. Els seus orígens es remunten a l’any 1884, comptant entre els seus fundadors amb personalitats de la ciència com Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison o Nikola Tesla.

IEEE (www.ieeespain.org) promou, en el marc de les enginyeries, els processos de creació, desenvolupament, integració, compartiment i aplicació del coneixement de les ciències en general i les noves tecnologies en benefici social i de la professió. Aquesta organització desenvolupa, entre altres, activitats destinades al foment de l’interès dels joves per la ciència, els estudis científics i les enginyeries, en especial el Programa TISP (Teacher in Service Programm o Programa de Professors en Servei), que cerca despertar en els alumnes una especial i motivació i interès per l’enginyeria, les ciències i les matemàtiques. Això es duu a terme a través de tallers especials que IEEE imparteix als docentes amb l’objectiu que posteriorment siguin aquests docents qui en els seus propis tallers puguin transmetre i canalitzar el que s’ha après, tot potenciant així la motivació i aptituds dels alumnes en el terreny de l’enginyeria, la ciència i la tecnologia.

L’objecte del conveni és establir el marc de col·laboració estable entre IEEE i la FICSR per a la realització conjunta d’iniciatives de divulgació de les metodologies i processos d’aprenentatge i ensenyament de les ciències i les enginyeries entre el professorat i l’alumnat. En funció dels recursos disponibles i de la dedicació completament altruista d’IEEE, les primeres accions per desenvolupar serien l’organització de sessions TISP per a educadors de centres fins a 4t d’ESO i de tallers per a infants amb edats de 8 a 15 anys, adequats a les seves edats, en grups reduïts i amb una durada d’unes dues hores.

Entitats relacionades amb FCRi