« Tornar

L’FCRi dóna suport al Programa per a la modernització i la competitivitat de la indústria del PEMB

L’FCRi dóna suport al Programa per a la modernització i la competitivitat de la indústria del PEMB

Els centres de recerca participants van presentar ahir a l’FCRi les línies d’investigació en què estan treballant i el que poden oferir a les empreses adherides al programa.

Barcelona, 6 de febrer de 2013

Un dels projectes més destacats en que treballa actualment la comissió de Competitivitat Industrial del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és el Programa per a la modernització i la competitivitat de la indústria. L’objectiu d’aquest programa és aconseguir que un grup de pimes industrials innovin en els seus productes, processos i estratègies gràcies a l’ajuda d’experts d’alt nivell que treballen en centres de recerca de l’AMB i, d’aquesta manera, aprofitar l’excel·ent talent global que hi ha a la metròpoli.

L’objectiu no és tant concretar projectes d’innovació com suggerir idees de millora i consolidar uns hàbits de col·laboració entre empreses i investigadors.

Objectiu del programa:

Comprometre un nombre determinat d’empreses i centres de recerca d’excel·lència en la modernització del conjunt del sector industrial.

Per al desenvolupament d’aquest projecte es van establir tres fases:

• Primera. Les empreses tractores van proposar 5 o 6 empreses del seu entorn que havien manifestat el seu interès a innovar i amb potencial per créixer. Seguidament es va demanar a aquestes empreses una fitxa descriptiva que permetés en el següent estadi fer l’encaix (matching), entre els investigadors dels centres de recerca i aquestes empreses.

• Segona. Creuar les dades per tal de determinar les preferències de col·laboració dels centres de recerca i les empreses (es va demanar les empreses que contestessin un qüestionari on indiquessin la seva elecció, per ordre de preferència).

• Tercera. Un cop fet l’encaix, establir el calendari de visites i estades dels investigadors dels centres de recerca a les empreses assignades per tal de poder observar in situ els productes i els sistemes de treball i poder fer, al final del programa, un informe amb els seus suggeriments de millora i els processos d’implementació.
 
Fases del programa:

1.    Selecció de centres de recerca d’excel·lència i empreses del panel (proposades per les empreses tractores.
2.    Encaix – matching -entre els centres de recerca i les empreses del panel, d’acord amb les seves preferències.
3.    Establir el calendari de les estades i visites dels investigadors a les empreses i elaboració de l’informe final amb les propostes de millora.
 
En aquests moments, s’està treballant intensament en la segona fase.

Per tal d’ajudar a fer un correcte encaix (matching) entre els participants al programa, els centres de recerca van presentar ahir, 5 de febrer a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innnovació, les línies de recerca en què estan treballant i què poden oferir a les empreses adherides al programa.
 
L’acte va ser presentat per Enric Claverol, director general de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, i Francesc Santacana, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
 
Enric Claverol va donar la benvinguda als assistents, va expressar el seu suport al programa i la voluntat de l’FCRi per estar al costat de les empreses en el seu procés d’innovació. A continuació, Francesc Santacana va exposar les línies bàsiques en què es fonamenta el Programa per a la modernització i la competitivitat a la indústria.
 
Els representants dels centres de recerca que hi van intervenir són:

•    Lluís Solà. Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
•    David Rotger. Centre de Visió per Computador (CVC)
•    Jordi Reverter. Institut Català de Nanotecnología (ICN)
•    Xavier Obradors. Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
•    José Manuel Martín. Fundació i2CAT, Internent i Innovació Digital a Catalunya (i2CAT)
•    Arantxa Sanz. Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
•    Emilià Pola. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
•    Xavier Rúbies. Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica (CRG)
•    Sílvia Carrasco, Institut de Ciències Fotòniques – ICFO
•    Jorge Domínguez. Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRBBarcelona)
 
Després de les presentacions, les empreses van poder comentar personalment amb els representats dels centres de recerca les possibilitats de col·laboració.

Compromís de les grans empreses de Catalunya per a la modernització del sector industrial - [894.60 Kb]Entitats relacionades amb FCRi